Utvalg for miljø og plan
17.09.2019 kl. 19:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Utvalg for miljø og plan den 17.09.2019
Tillegg sakspapirer - Møte i Utvalg for miljø og plan den 17.09.2019
Møteprotokoll - Møte i Utvalg for miljø og plan den 17.09.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
50/2019 Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra regulerte byggelinjer Vis (8)
51/2019 Klage på avslag på søknad om dispensasjon for utvidet bredde på avkjørsel - Hareveien 6 gnr/bnr 40/572 Vis (5)
52/2019 Klage på avslag om dispensasjon for terrengmur i eiendomsgrense - Hareveien 8 - gnr./bnr. 40/547 Vis (6)
53/2019 Mindre endring av reguleringsplan - småhusplanen Vis (3)
54/2019 Mindre reguleringsendring - Tårnåsen senter Vis (3) Vis Vis (4)
55/2019 Områderegulering Oppegård senter - forslag til planprogram og planavgrensning Vis (1)
56/2019 Utforming av grøntområder og offentlige rom i Kolbotn sentrum Vis (4) Vis Vis (8)
57/2019 2.gangsbehandling - gjennomføringsmodell for Kolbotn sentrum Vis (7) Vis Vis (2)
58/2019 Søknad om dispensasjon fra forbud om fyring med fossilt brensel Vis (1)
59/2019 Orienteringssaker UMP 17.9.19 Vis (4)
60/2019 Klage på detaljregulering for Skolebakken Vis (9) Vis (4)
61/2019 Dispensasjon fra byggegrense mot sjø for bygging av sherpasti mellom Nebba og Sjødalstrand Vis (3)