Utvalg for miljø og plan
09.04.2019 kl. 19:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Utvalg for miljø og plan den 09.04.2019
Sakspapirer - Møte i Utvalg for miljø og plan den 09.04.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
20/2019 1. gangs behandling: Detaljreguleringsplan for Svartskog - gnr/bnr 32/70 Vis (7) Vis Vis (1)
21/2019 1. gangs behandling: Detaljreguleringsplan for Vildmark og Ragnarud - gnr/bnr 35/18 og 35/133 Vis (7) Vis Vis (1)
22/2019 Utvidelse av Trollåsen senter Vis (13) Vis
23/2019 Spørsmål fra Anne Beth Skrede (AP) vedrørende områdereguleringen for Kolbotn sentrum, Kantorveien felt B3 Vis (1) Vis (1)
24/2019 Orienteringssak til UMP 9.4.2019 Vis (3) Vis