Utvalg for miljø og plan
08.10.2019 kl. 19:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Utvalg for miljø og plan den 08.10.2019
Møteprotokoll - Møte i Utvalg for miljø og plan den 08.10.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
62/2019 Klage på dispensasjon fra byggegrense i bebyggelsesplan - Trollåsveien 21-29 - gnr./bnr. 39/765 Vis (12) Vis
63/2019 Klage på rammetillatelse til oppføring av næringsbygg - Trollåsveien 21-29 - gnr/bnr 39/765 Vis (6) Vis
64/2019 Klage på vedtak om pålegg om retting Vis (7) Vis
65/2019 Klage på detaljregulering for Kantorbekken Terrasse Vis (6) Vis Vis (4)
66/2019 Klage på detaljregulering for Kolbotnveien 45-47 Vis (9) Vis Vis (4)
67/2019 Detaljregulering for Tjernsliveien - Tusseveien, 2. gangsbehandling Vis (8) Vis Vis (1)
68/2019 Forslag til detaljregulering for Veslebukta - 2. gangsbehandling Vis (8) Vis Vis (1)
69/2019 Detaljregulering - Lienga 4 - 2. gangsbehandling Vis (7) Vis Vis (1)
70/2019 2. gangsbehandling: Detaljregulering for parsell av Mellomåsen gnr/bnr 39/14 Vis (6) Vis Vis (1)
71/2019 2. gangsbehandling: Detaljregulering for Klaus Egges vei 34 Vis (6) Vis Vis (1)
72/2019 Mindre endring av reguleringsplan "gang- og sykkelvei langs Skiveien" Vis (4) Vis
73/2019 Mindre endring av reguleringsplan - Tårnåsen senter Vis (3) Vis Vis (5)
74/2019 Tertialrapport 2019, januar til august Vis (1) Vis Vis (3)
75/2019 Orienteringssaker UMP 8.10.2019 Vis (2) Vis