Utvalg for miljø og plan
07.05.2019 kl. 19:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Utvalg for miljø og plan den 07.05.2019
Sakspapirer - Møte i Utvalg for miljø og plan den 07.05.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
25/2019 Pilotering av idrettsbuss Vis (1) Vis
26/2019 Ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Oppegård kommune Vis (1) Vis Vis (6)
27/2019 Kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030 - Samfunnsdel og Arealdel Oppegård Vis (11) Vis Vis (24)
28/2019 Detaljregulering for Skolebakken - Kolbotnveien 6, Skolebakken 2 og Ormerudveien 1A, 1B og 3A- 2.gangs behandling Vis (14) Vis Vis (1)
29/2019 Endring av områderegulering for Mastemyr næringspark Vis (10) Vis