Utvalg for miljø og plan
04.06.2019 kl. 19:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Utvalg for miljø og plan den 04.06.2019
Møteprotokoll - Møte i Utvalg for miljø og plan den 04.06.2019
Tilleggskart - Møte i Utvalg for miljø og plan den 04.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
30/2019 Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra byggteknisk forskrift - Kantorveien 2 A - gnr./bnr. 40/230 Vis (4) Vis
31/2019 Klage på avlag om utvidelse av balkonger på fire seksmannsboliger Vis (9) Vis
32/2019 Forskrift om forbud mot utslipp av septik fra skip, småbåter og fritidsbåter, Oppegård kommune Vis (7) Vis Vis (2)
33/2019 Konseptvalgsutredning ny miljøstasjon Sofiemyr Vis (2) Vis
34/2019 Forslag til detaljregulering for Kantorbekken Terrasse Vis (10) Vis Vis (1)
35/2019 Detaljregulering for Kolbotnveien 45-47 Vis (8) Vis Vis (1)
36/2019 2. gangsbehandling områderegulering for Sofiemyr idrettspark Vis (7) Vis Vis (4)
37/2019 Årsberetning 2018 Vis (1) Vis Vis (4)
38/2019 Tertialrapport januar-april 2019 Vis (1) Vis Vis (4)
39/2019 Orienteringssaker UMP 4.6.19 Vis (3) Vis
40/2019 Planavklaring BT3- høyder Vis