Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse
06.05.2019 kl. 16:30 - 00:00
Kantinen

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse den 06.05.2019
Sakspapirer - Møte i Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse den 06.05.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
5/2019 Kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030 - Samfunnsdel og Arealdel Oppegård Vis (11) Vis Vis (21)
6/2019 Eventuelt RMF 06.05.2019 Vis