Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse
04.02.2019 kl. 16:30 - 00:00
Kantinen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse den 04.02.2019
Møteprotokoll - Møte i Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse den 04.02.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 Drøftingssak Vis