Levekårsutvalget
19.03.2019 kl. 19:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Levekårsutvalget den 19.03.2019
Svar på spørsmålene i sak 6/19
Sakspapirer - Møte i Levekårsutvalget den 19.03.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 Utforming av grøntområder og offentlige rom i Kolbotn sentrum Vis (6) Vis Vis (5)
2/2019 Plassgaranti for barn fra og med 1 år i barnehagene Vis
3/2019 Revidert forskrift om skoletilhørighet Vis (30) Vis Vis (1)
4/2019 Navn på omsorgsbolig i Edvard Griegs vei Vis Vis (1)
5/2019 Dialogmøter mellom Levekårsutvalget og sykehjemmene Vis Vis (2)
6/2019 Spørsmål fra Daad Gjerde (H) vedrørende barnevernet Vis (1) Vis
7/2019 Orienteringssaker LEV 19.3.19 Vis (17) Vis