Levekårsutvalget
04.06.2019 kl. 19:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Tillegg sakspapirer - Møte i Levekårsutvalget den 04.06.2019
Sakspapirer - Møte i Levekårsutvalget den 04.06.2019
Møteprotokoll - Møte i Levekårsutvalget den 04.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
13/2019 Greverud skole -rehabilitering og mulig utvidelse Vis (9) Vis
14/2019 Årsberetning 2018 Vis (1) Vis Vis (3)
15/2019 Tertialrapport januar-april 2019 Vis (1) Vis Vis (3)
16/2019 Fordeling av tilskudd til lokale kulturbygg 2019 Vis (2) Vis
17/2019 Kompetanse for kvalitet 2019/2020 Vis Vis (1)
18/2019 Orienteringssaker LEV 4.6.19 Vis (15) Vis
19/2019 Orienteringssaker 2 LEV 4.6.19 Vis (8) Vis