Levekårsutvalget
04.06.2019 kl. 19:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Levekårsutvalget den 04.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
13/2019 Greverud skole -rehabilitering og mulig utvidelse Vis (9)
14/2019 Årsberetning 2018 Vis (1)
15/2019 Tertialrapport januar-april 2019 Vis (1)
16/2019 Fordeling av tilskudd til lokale kulturbygg 2019 Vis (2)
17/2019 Kompetanse for kvalitet 2019/2020
18/2019 Orienteringssaker LEV 4.6.19 Vis (15)