Kommunestyret
25.03.2019 kl. 19:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 25.03.2019
Tillegg sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 25.03.2019
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 25.03.2019
Svar på spørsmålet om brøyting
Svar på spørsmålet om anleggsvann

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
9/2019 Revidert forskrift om skoletilhørighet Vis (30) Vis Vis (3)
10/2019 Plassgaranti for barn fra og med 1 år i barnehagene Vis Vis (2)
11/2019 Kjøp av parkeringsplasser Ødegården barnehage - Avtale med Ødegården borettslag Vis (2) Vis Vis (1)
12/2019 Fremtidig eierskap- og driftsform for rådhusparken Vis (3) Vis Vis (2)
13/2019 2. gangs behandling detaljregulering hotell på Fløysbonn Vis (7) Vis Vis (4)
14/2019 2. gangs behandling Detaljreguleringsplan for Kolbotn skole Vis (7) Vis Vis (3)
15/2019 2. gangsbehandling detaljregulering Tårnåsen senter Vis (7) Vis Vis (3)
16/2019 Endring daglegevakt Oppegård i samarbeid med Ski Vis
17/2019 Depotløsning for Nordre Follo Vis (2) Vis
18/2019 Spørsmål fra Han Martin Enger (MDG) vedrørende brøyting Vis (1) Vis
19/2019 Spørsmål fra Anne Beth Skrede (AP) vedrørende områdereguleringen for Kolbotn sentrum, Kantorveien felt B3 Vis (1) Vis
20/2019 Referatsaker til KST 25.3.19 Vis (1) Vis
21/2019 Spørsmål til kommunestyret fra Bjørn Gunnar Ganger (Ap) Vis