Kommunestyret
14.10.2019 kl. 19:00 - 00:00
Kommunestyresalen - tentativt møte

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 14.10.2019
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 14.10.2019
Spørsmål til spørretimen med svar

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
54/2019 Detaljregulering for Tjernsliveien - Tusseveien, 2. gangsbehandling Vis (8) Vis Vis (2)
55/2019 Detaljregulering - Lienga 4 - 2. gangsbehandling Vis (7) Vis Vis (2)
56/2019 2. gangsbehandling: Detaljregulering for Klaus Egges vei 34 Vis (6) Vis Vis (2)
57/2019 2. gangsbehandling: Detaljregulering for parsell av Mellomåsen gnr/bnr 39/14 Vis (6) Vis Vis (2)
58/2019 Forslag til detaljregulering for Veslebukta - 2. gangsbehandling Vis (8) Vis Vis (2)
59/2019 Tertialrapport 2019, januar til august Vis (1) Vis Vis (5)
60/2019 Tilstandsrapport for grunnskolen 2018/2019 Vis (1) Vis Vis (2)
61/2019 Sak fra Kontrollutvalget, Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø i Oppegård kommune Vis (2) Vis
62/2019 Sak fra Fellesnemnda sak 46/19. Folkevalgte organer - oppgaver og ansvar høsten 2019 Vis (4) Vis
63/2019 Spørsmål fra Knut Oppegaard (H) vedrørende Nordre Follo kommune Vis (1) Vis
64/2019 Spørsmål fra Inger Johanne Bjørnstad (V) vedrørende svømmehall ved Kolben Vis (1) Vis
65/2019 Referatsaker KST 14.10.2019 Vis (2) Vis