Kommunestyret
13.05.2019 kl. 19:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 13.05.2019
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 13.05.2019
Spørsmål fra repr. Snyen og rådmannens svar

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
22/2019 Forslag til skolenavn på ny ungdomsskole Vis Vis (1)
23/2019 KVU/ Mulighetstudie for ny barneskole på Sofiemyr Vis (3) Vis Vis (4)
24/2019 Ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Oppegård kommune Vis (1) Vis Vis (8)
25/2019 Detaljregulering for Skolebakken - Kolbotnveien 6, Skolebakken 2 og Ormerudveien 1A, 1B og 3A- 2.gangs behandling Vis (14) Vis Vis (3)
26/2019 Kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030 - Samfunnsdel og Arealdel Oppegård Vis (11) Vis Vis (26)
27/2019 Sak fra Kontrollutvalget sak 10/19. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i barnehager i Oppegård kommune Vis (2) Vis
28/2019 Sak fra Kontrollutvalget sak 11/19. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i Vis (2) Vis
29/2019 Nytt valgoppgjør for Frp Vis
30/2019 Referatsaker til KST 13.5.19 Vis (2) Vis