Kommunestyret
11.06.2019 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 11.06.2019
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 11.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
31/2019 Årsregnskap for Oppegård kommune 2018 Vis (3) Vis Vis (1)
32/2019 Årsberetning 2018 Vis (1) Vis Vis (6)
33/2019 Tertialrapport januar-april 2019 Vis (1) Vis Vis (6)
34/2019 Revisjon av vedtatt budsjett 2019, per 1. tertial Vis Vis (2)
35/2019 Forskrift om forbud mot utslipp av septik fra skip, småbåter og fritidsbåter, Oppegård kommune Vis (7) Vis Vis (4)
36/2019 Salg av kommunale eiendommer - oppfølging av vedtak Vis Vis (4)
37/2019 Konseptvalgsutredning ny miljøstasjon Sofiemyr Vis (2) Vis Vis (2)
38/2019 Greverud skole -rehabilitering og mulig utvidelse Vis (9) Vis Vis (2)
39/2019 Forslag til detaljregulering for Kantorbekken Terrasse Vis (10) Vis Vis (3)
40/2019 Detaljregulering for Kolbotnveien 45-47 Vis (8) Vis Vis (3)
41/2019 2. gangsbehandling områderegulering for Sofiemyr idrettspark Vis (7) Vis Vis (6)
42/2019 Kompetanse for kvalitet 2019/2020 Vis Vis (3)
43/2019 Krav om lovlighetskontroll sak 9/19 Revidert forskrift om skoletilhørighet Vis (2) Vis Vis (5)
44/2019 Innbyggerinitiativ - Broa over jernbanen ved Oppegård stasjon Vis (3) Vis Vis (1)
45/2019 Interpellasjon fra Anne Beth Skrede (Ap) - Klimakrise Vis
46/2019 Interpellasjon fra Anne Beth Skrede (Ap) - Strakstiltak, muggsopp ved Sofiemyr skole Vis
47/2019 Referatsaker til KST 11.6.19 Vis (3) Vis