Kommunestyret
11.02.2019 kl. 19:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 11.02.2019
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 11.02.2019
Svar på spørsmål fra Melissa Kristiansen (H)
Svar på spørsmål fra Lin Groa Haugen (A)

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 Anmodning om bosetting av flykninger i 2019 Vis (2) Vis Vis (1)
2/2019 Parkeringsplasser for Samfunnshuset Kolbotn SA - Avtale med Citycon Kolbotn Torg AS Vis (1) Vis Vis (1)
3/2019 Salgsprosess for Grønmo, gnr/bnr 34/1 Vis (2) Vis Vis (2)
4/2019 Sak fra Kontrollutvalget - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport, PPT i skole og barnehage Vis (3) Vis
5/2019 Sak fra Kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjonsrapport, psykososialt skolemiljø Vis (2) Vis
6/2019 Spørsmål fra Melissa Kristiansen (H) Vis (2) Vis
7/2019 Spørsmål fra Lin Groa Haugen (A) Vis (2) Vis
8/2019 Referatsaker KST 11.02.18 Vis (2) Vis