Kommunestyret
10.12.2018 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen, budsjett

Møtedokument
Tillegg sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 10.12.2018
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 10.12.2018
Protokoll Driftsbudsjett 2019-2022
Protokoll fra Investeringsbudsjett 2019-2022
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 10.12.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
69/2018 2. gangs behandling: Detaljregulering for infrastruktur på Svartskog Vis (7) Vis Vis (4)
70/2018 Utbyggingsavtale for Greverud senter - 2. gangsbehandling Vis (8) Vis Vis (4)
71/2018 Tiltaksplan for kommunale bygg 2019 - 2022 Vis (1) Vis Vis (1)
72/2018 Revidert skolebruksplan 2018 - 2030 Plan for skolebygg og skoletilhørighet i Oppegård kommune Vis (14) Vis Vis (3)
73/2018 Læringsverkstedet - søknad om driftstilskudd og kapitaltilskudd for barnehage på Trelasttomta Vis (4) Vis Vis (2)
74/2018 Kollen - Mulighetsstudie Vis (1) Vis Vis (3)
75/2018 Handlingsprogram 2019-2022 Vis (6) Vis Vis (1)
76/2018 Prioritering av spillemidler og rullering av handlingsprogram for 2019 Vis (1) Vis Vis (2)
77/2018 Sak fra Kontrollutvalget sak 23/18. Forvaltningsrevisjonsrapport - Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i Oppegård kommune Vis (2) Vis
78/2018 Sak fra Kontrollutvalget sak 24/18. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Vedtaksoppfølging i Oppegård kommune Vis (2) Vis
79/2018 Sak fra Kontrollutvalget sak 26/18. Tema for forvaltningsrevisjon 2019 Vis (3) Vis
80/2018 Sak fra Kontrollutvalget sak 27/18. Uttreden av interkommunalt samarbeid - Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat Vis (3) Vis
81/2018 Referatsaker KST 10.12.18 Vis (4) Vis
82/2018 Follo Lokalmedisinske senter IKS, eierskap og interkommunalt samarbeid Vis (2) Vis
83/2018 Follo byggetilsyn Vis (4) Vis
84/2018 Kontrollutvalgssekretariat Vis (1) Vis
85/2018 Nordre Follo kommune, investeringer 2019-2022 Vis (5) Vis