Formannskapet
20.03.2019 kl. 17:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Formannskapet den 20.03.2019
Tillegg 2 saksliste - Møte i Formannskapet den 20.03.2019
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 20.03.2019
Tillegg til orienteringssak 13-19 nr. 1, Brev fra Brækhus advokatfirma
Tillegg 1 sakspapirer - Møte i Formannskapet den 20.03.2019
Tillegg 3 sakspapirer - Møte i Formannskapet den 20.03.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
6/2019 Gjennomføringsmodell for Kolbotn sentrum Vis (1) Vis Vis (1)
7/2019 Utforming av grøntområder og offentlige rom i Kolbotn sentrum Vis (6) Vis Vis (7)
8/2019 Minnested ved Jan Baalsrudsplass Vis (3) Vis
9/2019 Søknad om deling av eiendom - søknad om dispensasjon fra hensynssone Vis (10) Vis (2)
10/2019 Parkering av ladbar motorvogn ved Oppegård rådhus Vis Vis (4)
11/2019 Høring forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom Vis (1) Vis Vis (3)
12/2019 Navn på omsorgsbolig i Edvard Griegs vei Vis Vis (3)
13/2019 Orienteringssaker FSK 20.3.19 Vis (3) Vis
14/2019 2. gangsbehandling detaljregulering Tårnåsen senter Vis (7) Vis Vis (2)
15/2019 2. gangs behandling detaljregulering hotell på Fløysbonn Vis (7) Vis Vis (3)
16/2019 2. gangs behandling Detaljreguleringsplan for Kolbotn skole Vis (7) Vis Vis (2)
17/2019 Forbud mot utslipp av båtseptik fra fritidsbåter i Oppegård Vis (3) Vis Vis (1)
18/2019 Fremtidig eierskap- og driftsform for rådhusparken Vis (3) Vis Vis (1)
19/2019 Kjøp av parkeringsplasser Ødegården barnehage - Avtale med Ødegården borettslag Vis (2) Vis
20/2019 Plassgaranti for barn fra og med 1 år i barnehagene Vis Vis (1)
21/2019 Revidert forskrift om skoletilhørighet Vis (30) Vis Vis (2)
22/2019 Orienteringssak til FSK 20.03.19 Vis (2) Vis
24/2019 Høring - Endring av vedtekter for KS - representasjon ved fylkesmøter og landsting Vis (1) Vis