Formannskapet
19.06.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Offentlig saksliste - Møte i Formannskapet den 19.06.2019
Tillegg sakspapirer - Møte i Formannskapet den 19.06.2019
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 19.06.2019
Drikkevann i Oppegård
Sakspapirer - Møte i Formannskapet den 19.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
55/2019 Plassering av Frisbeegolfanlegg Vis Vis (1)
56/2019 Felles veinorm for Oppegård og Ski kommuner Vis (1) Vis Vis (1)
57/2019 Endringsbevilling - O'Leary's Kolbotn Vis Vis (2)
58/2019 Klage på VA-gebyr Vis (11) Vis
59/2019 Orienteringssaker FSK 19.6.19 Vis (7) Vis
61/2019 Realitetsbehandling. Interpellasjon fra Anne Beth Skrede (Ap) - Klimakrise Vis (2) Vis Vis (1)
62/2019 Realitetsbehandling. Interpellasjon fra Anne Beth Skrede (Ap) - Strakstiltak, muggsopp ved Sofiemyr skole Vis (2) Vis Vis (1)