Formannskapet
18.09.2019 kl. 17:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Tillegg saksliste - Møte i Formannskapet den 18.09.2019
Sakspapirer - Møte i Formannskapet den 18.09.2019
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 18.09.2019
Tillegg sakspapirer - Møte i Formannskapet den 18.09.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
67/2019 Salgsbevilling - Kiwi 264 Myrvoll Vis
68/2019 Salgsbevilling - Rema 1000 Kolbotn Vis
69/2019 Søknad om dispensasjon fra forbud om fyring med fossilt brensel Vis (1) Vis
70/2019 Orienteringssaker FSK 18.9.19 Vis (1) Vis
71/2019 Utforming av grøntområder og offentlige rom i Kolbotn sentrum Vis (4) Vis Vis (9)
72/2019 2.gangsbehandling - gjennomføringsmodell for Kolbotn sentrum Vis (7) Vis Vis (3)
73/2019 Områderegulering Oppegård senter - forslag til planprogram og planavgrensning Vis (1) Vis
74/2019 Byvekstavtale for Oslo og Akershus Vis (2) Vis Vis (1)
78/2019 Fremtidig eierform Oppegård rådhus Vis