Formannskapet
08.05.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Tillegg sakspapirer - Møte i Formannskapet den 08.05.2019
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 08.05.2019
Sakspapirer - Møte i Formannskapet den 08.05.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
30/2019 Pilotering av idrettsbuss Vis (1) Vis Vis (1)
31/2019 Søknad om tilleggsbevilgning Vis (1) Vis Vis (1)
32/2019 Høring - Navn på svømmehall på Langhus Vis (2) Vis
33/2019 KVU/ Mulighetstudie for ny barneskole på Sofiemyr Vis (3) Vis Vis (2)
34/2019 Ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Oppegård kommune Vis (1) Vis Vis (7)
35/2019 Detaljregulering for Skolebakken - Kolbotnveien 6, Skolebakken 2 og Ormerudveien 1A, 1B og 3A- 2.gangs behandling Vis (14) Vis Vis (2)
36/2019 Kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030 - Samfunnsdel og Arealdel Oppegård Vis (11) Vis Vis (25)
37/2019 Orienteringssak til FSK 8.5.2019 Vis (1) Vis