Formannskapet
05.06.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Formannskapet den 05.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
38/2019 Klager ved opptak av barn i kommunale barnehager ved hovedopptaket 2019 Vis (1)
39/2019 Salgsbevilling - Rema 1000 Greverud
40/2019 Orienteringssaker FSK 5.6.19 Vis (4)
41/2019 Årsregnskap for Oppegård kommune 2018 Vis (3)
42/2019 Årsberetning 2018 Vis (1)
43/2019 Tertialrapport januar-april 2019 Vis (1)
44/2019 Revisjon av vedtatt budsjett 2019, per 1. tertial
45/2019 Forskrift om forbud mot utslipp av septik fra skip, småbåter og fritidsbåter, Oppegård kommune Vis (7) Vis (2)
46/2019 Salg av kommunale eiendommer - oppfølging av vedtak Vis (3)
47/2019 Konseptvalgsutredning ny miljøstasjon Sofiemyr Vis (2)
48/2019 Greverud skole -rehabilitering og mulig utvidelse Vis (9)
49/2019 Forslag til detaljregulering for Kantorbekken Terrasse Vis (10) Vis (1)
50/2019 Detaljregulering for Kolbotnveien 45-47 Vis (8) Vis (1)
51/2019 2. gangsbehandling områderegulering for Sofiemyr idrettspark Vis (6) Vis (4)
52/2019 Kompetanse for kvalitet 2019/2020
53/2019 Krav om lovlighetskontroll sak 9/19 Revidert forskrift om skoletilhørighet Vis (2) Vis (4)