Formannskapet
03.07.2019 kl. 09:00 - 00:00
Skriftlig behandling

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Formannskapet den 03.07.2019
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 03.07.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
66/2019 Konstituering av rådmann Vis (1) Vis