Eldrerådet
18.03.2019 kl. 10:30 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Eldrerådet den 18.03.2019
Svar på spørsmål i sak 5/19-2 vedrørende fastlegeordningen
Pensjonistforbundets høringssvar om forskrift om kommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettese og ungdom
Sakspapirer - Møte i Eldrerådet den 18.03.2019