Eldrerådet
16.09.2019 kl. 10:30 - 00:00
Midtrommet, 3. etasje

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Eldrerådet den 16.09.2019
Møteprotokoll - Møte i Eldrerådet den 16.09.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
14/2019 Eventuelt ELD 16.9.19 Vis (1) Vis