Eldrerådet
06.05.2019 kl. 10:30 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Eldrerådet den 06.05.2019
Møteprotokoll - Møte i Eldrerådet den 06.05.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
7/2019 Kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030 - Samfunnsdel og Arealdel Oppegård Vis (11) Vis Vis (20)
8/2019 Orienteringssaker ELD 6.5.19 Vis (1) Vis
9/2019 Eventuelt ELD 6.5.2019 Vis (1) Vis