Administrasjonsutvalget
06.05.2019 kl. 16:30 - 00:00
Trana

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Administrasjonsutvalget den 06.05.2019
Sakspapirer - Møte i Administrasjonsutvalget den 06.05.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
3/2019 Kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030 - Samfunnsdel og Arealdel Oppegård Vis (11) Vis Vis (22)
4/2019 Orienteringssak ADM 6.5.2019