Vi har også gitt vår informasjonsavis en ansiktsløftning. Bakgrunnen for at Østlandets Blad er valgt som vår nye leverandør av Din kommune er et resultat av en offentlig anbudsprosess. Kommunen er pålagt å ha en anbudsforespørsel på større innkjøp når avtaler utløper. Oppegård kommune har tidligere brukt Østlandets Blads lokalavis "Lokalavisen Oppegård", før den ble lagt ned, som distibutør av kommunal informasjon.

Inntil nå har Østlandets Blad hatt fulldistribusjon i Oppegård en gang per måned, men har nå utvidet til to onsdager i måneden.