Det myldret av forslag og ideer da brukergruppen var samlet til workshop onsdag 23. august. Her var representanter fra skolen, FAU, lærere, frivilligheten, idretten og representanter fra kommunen samlet. Møtet er ett av flere hvor brukere gir innspill på hva som er viktig for å utvikle et godt prosjekt, sett med brukernes øyne.

Elevene vet hva som blir viktig

En av dem er elevrepresentant Marianne Vemer, som går på Hellerasten skole. Hun synes det er interessant å være med å påvirke hvordan den nye ungdomsskolen og idrettshallen skal bli, selv om hun selv ikke blir elev ved skolen.

- Vi som er elever på ungdomsskolen i dag vet jo hva som er viktig for å ha det bra på skolen, sier Marianne.
- For elever blir det viktig at det er trygt, har gode møteplasser, fine uteområder – og at det er godt lys og frisk luft, sier Marianne. – Og at det er tilrettelagt for at elevene har det de trenger, legger hun til.

Elevrepresentant i brukergruppen Marianne Vemer
Elevrepresentant i brukergruppen Marianne Vemer

God brukermedvirkning gir gode bygg

Prosjektleder for de to byggeprosjektene i Oppegård kommune, Henrik Dahlstrøm, sier han er veldig fornøyd med bidragene fra brukergruppen.

- Vi har en svært engasjert, konstruktiv og godt sammensatt brukergruppe. Det betyr mye for en god prosess – og ikke minst med tanke på sluttresultatet. God brukermedvirkning gir gode bygg, sier han.

- Målet er å finne gode løsninger sammen og sikre at vi ikke overser noe som er kritisk viktig for å skape bygg som skal fungere godt for de som skal bruke dem, sier Dahlstrøm.  

Idekart fra brukergruppens arbeid
Idekart fra brukergruppens arbeid

Du kan følge prosjektet på våre sider om byggeprosjekter.