Det vil bli satt opp nye stålstolper med LED-belysning. Samtidig vil noen av snarveiene (stiene) som fører inn til Kongeveien, få ny og oppgradert belysning.  

Noen uker uten lys

Anleggsarbeidene startet opp for fullt 23. mai og det blir noen uker uten veilys. Graving av kabelgrøfter, nedsetting av fundamenter og montering av nytt lys vil ta ca. to-tre uker.

Halve veien åpen

Mange elever ved Tårnåsen skole bruker Kongeveien. Entreprenøren er derfor pålagt å holde minst halve veien åpen, og være ekstra påpasselig med sine maskiner når skoledagen begynner og slutter.

Tømmerhogst

Oslo kommune er grunneier på østsiden av Kongeveien og vil i løpet av sommeren (i skolens sommerferie) hugge tømmer i samme område.