Legene er Ingvild Falkenhaug Østby og Mobashir Aziz. De starter opp med listestørrelse på 500 pasienter hver.

Dette er et kommunalt legesenter, men for deg som trenger fastlege er det i praksis ikke noe forskjell på dette senteret og de andre legesentrene. Legene skal også jobbe ved helsestasjon og i skolehelsetjenesten og ta del i den kommunale legevaktsordningen, som de andre sentrene.

Tverrfaglig

Senteret får en tverrfaglig profil. Etter sommeren kommer en klinisk ernæringsfysiolog og etter hvert fysioterapeut og psykolog.

Registrering

For å få time på legesenteret må du først få en av legene som fastlege. NB! Listene er ikke tilgjengelig før 1. april 2016. Du kan da gå inn på nett og registrere deg hos en av legene på senteret. Hvis du ikke har anledning til å bruke internett, så ring Fastlegetelefonen på tlf. 810 59 500. Her registrerer du deg:

Finn fastlege  

Adresse

Toppenhaug legesenter har adresse Durendalsveien 3, 1415 Oppegård.