Vi jobber for tiden med flere prosjekter:

Endring i pasientsignal/ sykesignal

Vi jobber for tiden med utprøving av digitale trygghetsalarmer som erstatning for pasientsignal-anlegget vårt. Vi ønsker med dette å innføre bruk av ny sensorteknologi og kunne gjøre våre pasienter mer selvstendige og bestemme mer over sin hverdag.

e-Roms-teknologi

Vi jobber med å Innføre effektive og gode dokumentasjonsrutiner, basert på e-Roms-teknologi. Fordelen med eRom er at vi kan dokumentere raskt fordi dokumentasjonen skjer på rommet til pasienten. Dette styrker også brukermedvirkningen, siden pasienten kan være med å utforme sin egen tiltaksplan. Vi kan også teste ut løsninger som facetime og skype.