Velferdsteknologi

Vi jobber hele tiden med å innføre effektive og gode dokumentasjonsrutiner, basert på e-Roms-teknologi (elektronisk journalføring). Som første sykehjem i Norge har Høyås syd tatt i bruk e-Rom, det vil si berøringsskjermer på alle pasientrom i nytt bygg. Her kan pleiepersonalet hente opplysninger om pasienten samt dokumentere.

Kompetanseutvikling

Vi er aktive med å gi medarbeidere etter- og videreutdanning. Høyås bo- og rehabiliteringssenter har mange tverrfaglige etterutdanningsgrupper som rullerer mellom ansatte.