Særlig er det store ansamlinger på vannoverflaten i vikene. Mens siktedypet i august var 1,35 meter, var det 20. september bare 0,95 meter.

Det er den uvanlige varmen i de siste ukene som er årsak til at nivåene av alger nå er høyere enn man forventer i september. I stedet for å minke fra august til september, har mengden alger økt.

Den arten som nå dominerer, er en art innen slekten Pseudoanabaena, som kan produsere gift. Mengden microcystin i august-prøvene var mindre enn 0,50 μg/l, altså svært lavt og under faregrensen, men mengden alger var da lavere enn nå i september. 

Prøver er sendt laboratorium for analyse av microcystin. Resultatet ventes i neste uke.

Har du spørsmål, kontakt UTE, tlf. 66 81 90 90 eller e-post UTE