Under finner du de endringer som gjelder for deg som bilfører:

  • Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene vil du kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på kr 900.
  • Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett) vil du få en kontrollsanksjon på kr 300.
  • Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon på kr 600.
  • Parkerer du på reservert plass for forflytningshemmede må du måtte betale en kontrollsanksjon på kr 900. I tillegg risikerer du at bilen din raskt blir inntauet.

Grunn til å klage

Husk at du først alltid må klage til den virksomhet som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon (informasjon om hvor du skal klage vil fremgå av ileggelsen). Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre er det to forskjellige spor.

  1. Ilagt parkeringsgebyr av en kommune eller politiet skal eventuelt behandles av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det)
  2. Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda.

Mer informasjon

Kilde: Norpark (Norges parkeringsforening)