De nye reglene ble politisk vedtatt i mars 2019.  Alle kommunale parkeringsplasser får nye skilt i løpet av mai, og fra 1. juni vil trafikktjenesten håndheve de nye reglene.

Alle må ha synlig parkeringsskive

Ladbare motorvogner må ha parkeringsskive for å kunne bruke kommunale ladeplasser. Du får kjøpt parkeringsskive på bensinstasjoner og i butikker med bilrekvisita. Parkeringsskiven må være godt synlig i frontruten. Husk å stille pilen på parkeringstidspunktet.

Maks fem timer ladetid

Maksimal ladetid på kommunale ladeplasser er fem timer. Det vil si at du ikke kan lade bilen gjennom natten eller parkere på ladeplass og dra på jobb.

Gratis parkering i 24 timer ved Oppegård rådhus og Kapellveien

El-biler og hydrogenbiler kan stå gratis på betalingsplassene ved Oppegård rådhus og i Kapellveien. Makstiden er 24 timer. Du må betale hvis du parkerer hybridbil på disse plassene.

Mer effektiv bruk av ladeplasser

Vi innfører de nye reglene for å utnytte de kommunale ladeplassene best mulig.

- Vi får stadig flere innbyggere som kjører el-biler, og vi må bruke de plassene vi har på best mulig måte, sier virksomhetsleder i UTE, Heidi Tomten.

Kan få bot etter 1. juni

Dette kan gi bot:

parkering på ladeplass i mer enn fem timer
parkering på ladeplass uten at bilen er koblet til lader
parkering på ordinær parkeringsplass ved Oppegård rådhus og i Kapellveien lenger enn 24 timer

- De nye parkeringsreglene gjelder fra 1. juni og de vil da håndheves på samme måte som andre parkeringsregler i kommunen, sier Tomten.

Viktig med god informasjon

- Vi er opptatt av å informere bredt om de nye reglene.  Blant annet legger vi flyere i ruta til ladbare biler som står parkert ved ladestasjoner.  I tillegg kommuniserer vi på kommunens nettsider og facebookside.  Hjelp oss gjerne med å spre informasjonen – fortell om de nye reglene til folk du kjenner, oppfordrer Tomten.