Det er P-forbud mellom kl. 08.00 og kl. 10.00 alle dager, og du har lov til å stå inntil to timer mellom kl. 10.00 og kl.17.00. Utenom disse tidene er det ingen regulering.