Fra 1. juli kan du blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å søke kommunen om tillatelse først. Forenklingen av reglene gir mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket.

Her kan du lese mer om de nye byggesaksreglene.

Kommunen holder på med en veileder for tiltak som er unntatt søknadsplikt. Når Statens kartverk er ferdig med sitt skjema, kommer vi med informasjon om hvordan du skal melde tiltak som er unntatt søknadsplikt i ettertid.

Kontakt oss
Har du spørsmål, kan du kontakte byggesakskontoret i Oppegård kommune. Saksbehandlere er tilgjengelig mandag - fredag, kl. 08.00 - 15.30. Hvis du ønsker å møte en bestemt saksbehandler, bør du avtale tid på forhånd. Du kan også sende e-post til Byggesak og geodata.

Besøksadresse: Rådhuset, Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: Byggesak og geodata