Den arten som har dominerer i høst, er en art innen slekten Pseudoanabaena, som kan produsere gift. Mengden microcystin i august-prøvene var mindre enn 0,50 μg/l, altså svært lavt og under faregrensen, men mengden alger var da lavere enn i september. Derfor ble prøver fra september sendt laboratorium for analyse av microcystin.

Analyseresultatene viser at mengden microcystin var < 0,50 μg/l, som er lavt og under faregrensen.  

Har du spørsmål, kontakt UTE, tlf. 66 81 90 90 eller e-post UTE.