Kommunen skal også legge nytt vann- og avløpssystem i Solbråtanveien og stengte veien 26. juni - 02. juli. Vi vil lage nye kjøre-, gang- og sykkelveier i området. I forbindelse med arbeidet blir det en del støy, og det kan bli vanskelig å komme frem. Utbyggeren vil kontakte berørte beboere og gjøre det de kan for å redusere ulempene. Dette arbeidet er en oppfølging av områderegulering for Kolbotn sentrum vedtatt av kommunestyret i mars 2017.

Omkjøringsvei 1 gjelder 21. juni – 14. september

Omkjøringen berører alle beboere med utkjørsel til Theodor Hansens vei 6A–23.

Utbygger lager ny kjørevei fra Theodor Hansens vei til, og beboerne må kjøre sørover på Solbråtanveien til Skiveien. Omkjøringen varer til kommunen starter arbeider med vann- og avløpssystemer i Solbråtanveien 26. juni.

Omkjøringsvei 2 gjelder 21. juni – 14. september

Omkjøringen berører alle beboere med utkjørsel fra Solbråtanveien 10 til Kolben kulturhus.

Beboerne kan kjøre via eksisterende vei forbi Kolbotn senter. Undergangen ved Kolbotn stasjon blir sikret.

Omkjøringsvei 3 gjelder 26. juni – 02. juli

Omkjøringen berører alle beboere i Theodor Hansens vei og Solbråtanveien.

Både kulverten og Solbråtanveien vil være stengt fra 26. juni til 02. juli. Da blir veien forbi krysset Theodor Hansens vei / Solbråtanveien åpnet. Når kommunen er ferdig med arbeidene i Solbråtanveien, gjelder omkjøringsvei 1.

Fra 14. september 2018 blir det nytt kjøremønster.

Oversiktskart

Omkjøringsveier Th Hansens vei.jpg

Kartet som pdf

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Wenche Aarvik, e-post: wenche.aarvik@oppegard.kommune.no eller Erik Torgersen, e-post: et@soloneiendom.no hvis du lurer på noe