Den totale kostnadsrammen for svømmehallen er 284 mill. kroner. Salg av eiendommen, spillemidler og momsrefusjon gjør at kommunens andel blir 111 mill. kroner. Svømmehallen kan stå ferdig vintersesongen 2021- 2022.

Flytende badebasseng på Kolbotnvannet tas ut av denne saken og blir behandlet senere (våren 2019).

Slik blir hallen

Svømmehallen får et basseng på 21 x 25 meter og åtte baner. I hovedinngangen skal det være resepsjon, vestibyle og kiosk for lett servering og drikke samt svømmeartikler. I hallen blir det tribune langs den ene siden med minimum 200 tribuneplasser og kafé. Det blir barnebasseng på ca. 25-30 m2 med vannsklie samt et opplæringsbasseng (se skisse) som skal brukes til opplæring, babysvømming og for funksjonshemmede.

Med tribuner kan anlegget godkjennes som konkurransebasseng og får dermed tilskudd av spillemidler (beregnet til 25,5 mill. kroner).

Fordeler med å plassere svømmehallen i Kolbotn sentrum er lett tilgang til kollektivtransport med tog og buss. Svømmehallen kan dessuten gi Kolbotn sentrum en attraksjon i tillegg til kulturtilbudene i Kolben og forretninger, kaféer og restauranter.

Generasjonsparken

Ved Kolben ligger i dag en park med forskjellige aktiviteter som ble bygget som et midlertidig aktivitetsområde. Disse aktivitetene flyttes til kommunens tomt litt lenger ut mot Storebukta.

Her kan du lese saksfremlegget fra kommunestyret om svømmehallen.  

Svømmehall oversikt Kolbotn sentrum.jpg