Den nye skoleportalen finner du her: oppvekst.nordrefollo.no.

Alle elevene vil få ny innlogging ved skolestart.

Hva er Skoleportalen?

Skoleportalen er der alle elevene har tilgang til sine filer, Office 365, teams og sharepoint.