Konstitueringsperioden kan bli endret på grunn av vedtak og framdrift i kommunereformarbeidet.  

Politisk behandling

Administrasjonsutvalget behandler ansettelsesrådets forslag 14. juni. Saken sendes så videre til kommunestyret for endelig behandling 20. juni.  

Kommunalsjef for organisasjonsutvikling

Hvis kommunestyret vedtar ansettelsesrådet innstilling, vil seksjonsleder Monica Lysebo gå inn i stillingen som kommunalsjef for organisasjonsutvikling i den perioden Bøhler fungerer som rådmann.