Konstitueringsperioden kan bli endret på grunn av vedtak og framdrift i kommunereformarbeidet.  

Kommunalsjef for organisasjonsutvikling

Seksjonsleder Monica Lysebo går inn i stillingen som kommunalsjef for organisasjonsutvikling i den perioden Bøhler fungerer som rådmann.