Rapporten er ett av flere grunnlagsdokumenter når kommunene skal gi sin innstilling til kommunereformen i juni 2016.

Follorapporten presenteres på Tårnåsen aktivitetssenter fredag 11. mars kl. 12.00.

Ordførerne i Oppegård, Ås, Enebakk, Ski, Frogn og Nesodden vil være til stede.

Møtet er åpent for publikum. 

Rapporten blir lagt ut på nettet etter møtet.