Møtet skal være i Kolben, salong 1, 3. etg. og er åpent for publikum. 

Program
Velkommen v. ordfører Ildri Eidem Løvaas

Tema

  • Hvilke muligheter og bekymringer ser vi ved å bygge en ny Follo-kommune?
  • Hvilket mandat bør et arbeidsutvalg ha, og hvem skal være representert?
  • Hvordan ser en god arbeidsplan for videre prosess ut?

Grunnlagsmateriale til møtet
Kommunereform i Folloregionen – rapport fra Agenda Kaupang 
Oppsummering fra gruppearbeid i Follomøte 12.05.15

Prosessveiledere
Asbjørn Vetti og Kari Anne Hoff, KS-Konsulent AS