Forhandlingene skjer i to omganger, 25. – 26. april, og 2. – 3. mai. De foregår på Son Spa hotell, og er åpne for publikum.

Plattformen skal være grunnlaget for innbyggerdialog og folkeavstemning om framtidig kommunestruktur. Temaer som vil være aktuelle å avklare i en felles plattform er navn på den nye kommunen, lokaldemokrati og samfunnsutvikling.
 
Ordførerne og to politikere fra hver kommune deltar i forhandlingene. Rådmennene vil være til stede.

Følg forhandlingene på www.nkfollo.no.

Se siste utkast til felles plattform.