Erlend Svarstad (44) er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Tromsø (2003). Han kommer fra stilling som underdirektør i Skatt Øst, divisjon innkreving. Svarstad har ledet flere utviklingsprosjekter i skatteetaten. Han har også tidligere erfaring som jurist ved Nordland skattefogdkontor.

Erlend Svarstad begynner i stillingen 1. oktober 2019.