Ønsker du å snakke med noen i barnehageadministrasjonen sitter de nå i Ski rådhus.

Telefon: 66 81 90 90
E-post: barnehage@oppegard.kommune.no