Nå jobber vi med grøfting på og ved siden av banen for å legge kabelrør til lysanlegg. I tillegg fyller vi på med bære- og avretningsmasser på deler av banearealet.

Selve baneflaten blir ferdig i løpet av sommeren, mens lysanlegget og ballfangernettet blir satt opp noe senere.
Når området er ferdig, vil du kunne benytte deg av en bane på 30 x 50 meter. Det vil være plass til cirka 20 biler på parkeringsplassen.

hellerasten   parkering

Dette har vi gjort hittil

  • Vi har satt ut grensepunkter mot nabotomten.
  • 10–15 trær er felt, og vi har fjernet stokker, kvist og stubber fra området.
  • Tre–fire steder på arealet var det noe fjell, og det er utført sprengningsarbeider.
  • Sprengningsmassene er brukt til å fylle opp lavpunkter og grovplanering av banearealet og ytterkantene av tomten.
  • Parkeringsarealet er under prosjektering.

hellerasten   arbeid paagaar

Oppegård kommune, UTE har ansvaret for prosjektet.