Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har lagt ut saken til høring.

Eventuelle uttalelser sendes NVE. Du kan se alle sakspapirer på NVEs nettsider.

Dokumentene er også lagt ut i resepsjonen i Oppegård rådhus.

Høringsfrist: 23. mars 2018