Programmet ble sendt første gang i september 2017 og har fokus på skolemiljø. Her fortelles to sterke historier og programmet setter søkelys på skoler, kommuners og andre voksenpersoners ansvar og roller for barn og unge som opplever utfordringer med skolemiljø og mobbing. Det rettes et kritisk blikk på hva skolen og kommunen kunne gjort annerledes og rådmann Lars Henrik Bøhler uttaler seg i programmet.

Et viktig program

- Dette er et viktig tema og program som jeg oppfordrer alle voksne til å se. Samtidig er det et vanskelig og sårt program. Dette er en dypt tragisk hendelse som har gjort et sterkt inntrykk og satt dype spor hos mange i Oppegård, sier Bøhler.

- De fleste elever i Oppegårdskolen har en trygg og god skolehverdag. Det viser resultatene når vi måler dem. Men dessverre gjelder det ikke alle. Det tar vi på alvor og har de siste årene jobbet systematisk med å endre våre rutiner – og sikre at de fungerer som de skal. 
- Vi har nylig laget en ny handlingsplan for godt skolemiljø, og folkevalgte har bevilget mer penger til flere lærere. Det skal også ansettes et mobbeombud i forbindelse med ny kommune, forteller Bøhler.

Har inngått forliksavtale

Siden programmet ble sendt første gang høsten 2017, har kommunen blitt enige om et forlik med foreldrene. Her beklager kommunen en rekke forhold og foreldrene gis en økonomisk oppreisning, men forliket innebærer ikke at kommunen tar ansvar for elevens død.

I forliksavtalen står det blant annet at kommunen erkjenner og beklager at Mia Næss ble usatt for mobbing/ krenkende atferd til tross for at det ble gjennomført tiltak.  Kommunen beklager at det ikke ble fattet enkeltvedtak og at kommunen ikke fulgte opplæringsloven på de punkter som ble påpekt i Fylkesmannens rapport.

I forliket forplikter kommuneledelsen seg til ikke å uttale seg noe mer om datterens skolegang, og beklager at foreldrene opplevde kommunens håndtering i etterkant som en merbelastning.

– Det var naturligvis aldri vår intensjon, sier Bøhler.

Hvorfor tok det så lang tid før kommunen erkjente og beklaget noe?

 - Jeg skjønner godt at det er vanskelig å forstå, men her har det vært en prosess hvor to parter som ikke har vært enige om alle forhold i saken, har blitt enige om en avtale.  

Vi har også et ansvar ovenfor tidligere medelever, som vi har vært veldig bevisst.

- Det som er viktig nå er at vi har inngått en avtale som begge parter kan akseptere. Nå håper vi å kunne se fremover, selv om denne saken for alltid vil følge med oss videre, sier Bøhler.

Alle voksne må ta ansvar for å bekjempe mobbing

- Kommunen og skolen har et krystallklart ansvar for å forebygge, fange opp og handle dersom elever opplever mobbing eller krenkende atferd i skoletiden. Men mobbing er komplekst og foregår på flere arenaer – på skolen, på fritiden, på treninga, i sosiale medier. Her har vi alle voksenpersoner rundt barn og unge et særlig ansvar, avslutter Bøhler.

Trenger du noen å snakke med?

Hvis det er noe du lurer på eller trenger hjelp til på bakgrunn av programmet, kan du kontakte lærer, skoleadministrasjon, skolehelsetjeneste, psykisk helsetjeneste eller fastlegen. Se linker til telefonnummer og e-post adresser nedenfor.

Vakttelefoner i helsetjenesten (dagtid 08.00- 15.30, mandag 20.08 og tirsdag 21.08 også på kveldstid)

  • Lisbeth Hauge, tlf. 959 31 413
  • Cecilie Evenrud, tlf. 920 79 692  

Tjenester du kan kontakte på dagtid, kl. 08.00 - 15.30